Skip to main content

Bærekraft

Reiseliv og turisme har både positiv og negativ innvirkning på miljø og samfunn.

Det er ingen tvil om at turisme setter stort avtrykk både på klima, natur og miljø.  På den annen side er turisme også den største industrien i verden, og et verktøy for økonomisk vekst for mange land. Reiselivet bidrar til arbeidsplasser og inntekt for mange mennesker over hele verden. For oss mennesker er det å reise noe som bidrar til ny innsikt, lærdom, økt forståelse og respekt for hverandre og de ulike kulturer.

Det er viktig at vi ikke slutter å reise, men vi må reise smartere og mer bærekraftig! Vi må redusere klimagassutslippene fra reiselivet, bevare kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene og bidra til økonomisk utvikling der hvor vi sender gjester. Peer Gynt Tours arbeider nå aktivt med bærekraftig reiseliv og målet er å bli bærekraftsertifisert som "Travelife Partner" i løpet av nær fremtid. Travelife er et internasjonalt ledende opplærings-, ledelses og sertifiseringsinitiativ for reisearrangører og reisebyråer. De tilbyr blant annet miljøsertifisering med søkelys på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring.

I Peer Gynt Tours fokuserer vi på bærekraft på flere områder; på kontoret, i vårt turprogram, i samarbeidet med våre leverandører og i vår kundeservice.

På kontoret:
Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø samt ordnende arbeidsforhold.  Vi jobber internt med opplæring og informasjon om bærekraft og bærekraftige reiser. Våre ansatte skal være motivert, engasjert og bevisst for å jobbe bærekraftig og ansvarsfullt.  Vi jobber for å ta grep innen daglig drift i forhold til innkjøp, papirforbruk, gjenbruk og kildesortering, energi og vannforbruk.

Våre reiser og turprogram:
Når vi planlegger våre reiser og turprogram er vi bevisst vårt ansvar som reisearrangør. Sammen med reisebransjen, våre leverandører og samarbeidspartnere jobber vi aktivt med å bidra til utviklingen av bærekraftig turisme.  

Klimakompensering av flyreiser:
Bestiller man reise gjennom oss er klimakompensasjon for våre gruppebilletter på fly inkludert i prisen. (f.o.m. 1. januar 2022) Vi klimakompenserer gjennom vår norske partner CHOOOSE. Gjennom deres portefølje støtter vi naturbaserte løsninger som består av bærekraftig skogforvaltning og areal-prosjekter som beskytter naturlige økosystemer og dyreliv, gir løsninger for bærekraftig levebrød og styrker samfunn. Klimakompensering av flybilletter løser ikke alene verdens klimautfordringer, men er et godt tilskudd for å dempe noe på de negative virkningene av flytransport. Skal man reise med fly, er det bedre å klimakompensere for billetten enn å ikke gjøre noe. Les mer her!

Samarbeidspartnere og leverandører: 
Vi er i aktiv dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører om bærekraftspørsmål knyttet til sosialpolitikk og menneskerettigheter. Vi ønsker å bidra til positiv utvikling lokalt på destinasjonen sammen med våre partnere og leverandører. Vi oppfordrer våre agenter på reisemålene til å jobbe for å videreføre fokus på bærekraft til sine lokale underleverandører; transportselskap, hotell, restauranter, guider, aktivitets- og utfluktsarrangører, severdigheter m.m.  Bærekraft er en kontinuerlig prosess der hele leverandørkjeden trenger å samarbeide og bidra for å lykkes. Vi aksepterer ikke barnearbeid eller noen form for ulovlig og utnyttende turisme. Vi stiller krav om at alle våre samarbeidspartner og deres underleverandører skal overholde dette.

Våre kunder:
For våre kunder jobber vi med å legge til rette for, gi råd om og gjøre det enklere å velge mer bærekraftig reise. Vi forsøker å gi tips og råd for hva man selv kan gjøre for å bidra positivt når man er på reise. Når reisen evalueres i etterkant, bruker vi våre kunders tilbakemelding og egne erfaringer for å se på mulige forbedringer av bærekraft i våre turer og reisearrangement. Bærekraftig turisme er utvilsomt en viktig utfordring for oss alle, men vi er overbevist om at innsatsen til en samlet reisebransje kan gjøre en stor forskjell! 

Å reise smartere og utvikle bærekraftige reiser er en prosess, ikke en tilstand.

Hurtigsøk
Kontakt oss
Booking tlf: 815 00 335
Grupper tlf: 24 10 12 80