Skip to main content

Bærekraft

Reiseliv og turisme har både positiv og negativ innvirkning på miljø og samfunn.

Det er ingen tvil om at turisme setter stort avtrykk både på klima, natur og miljø.  På den annen side er turisme også den største industrien i verden, og et verktøy for økonomisk vekst for mange land. Reiselivet bidrar til arbeidsplasser og inntekt for mange mennesker over hele verden. For oss mennesker er det å reise noe som bidrar til ny innsikt, lærdom, økt forståelse og respekt for hverandre og de ulike kulturer.

Det er viktig at vi ikke slutter å reise, men vi må reise smartere og mer bærekraftig! Vi må redusere klimagassutslippene fra reiselivet, bevare kultur og miljø, styrke de sosiale verdiene og bidra til økonomisk utvikling der hvor vi sender gjester. 

Peer Gynt Tours arbeider aktivt for et mer bærekraftig reiseliv og har status som Travelife Partner. Travelife er et internasjonalt tre-trinns sertifiseringsprogram for turoperatører og reisebyråer: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner og (3) Travelife Certified. Vi er på trinn 2 – Travelife Partner.

Travelife Partner status er en anerkjennelse av vårt engasjement for sosial og miljømessig bærekraft, med søkelys bl.a. på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring. Vi overholder mer enn 100 kriterier knyttet til bærekraftig ledelse, kontordrift, samarbeid med leverandører og kundekommunikasjon. Vi jobber mot ytterligere forbedringer med sikte på å til slutt oppnå full Travelife Certified status.

I Peer Gynt Tours fokuserer vi på bærekraft på flere områder; på kontoret, i vårt turprogram, i samarbeidet med våre leverandører og i vår kundeservice.

På kontoret:
Vi er opptatt av at våre ansatte skal ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø samt ordnende arbeidsforhold.  Vi jobber internt med opplæring og informasjon om bærekraft og bærekraftige reiser. Våre ansatte skal være motivert, engasjert og bevisst for å jobbe bærekraftig og ansvarsfullt. 

Vi jobber for å ta grep innen daglig drift i forhold til innkjøp, papirforbruk, gjenbruk og kildesortering, energi og vannforbruk. På kontoret har vi innført rutiner og gode vaner for å redusere strømforbruket; alle maskiner og skjermer er satt opp i sparemodus og slås av når man går for dagen.  Alt lys slås av og temperaturen senkes når vi forlater kontoret.  Vi kildesorterer avfall - spesialavfall og det som skal resirkuleres leveres på godkjente mottak.  Ved å ha en bevisst holdning skal vi redusere papirforbruket i det daglige og har også rutiner for dette. 

Vi har i stor grad gått over til digital kundekommunikasjon.  Våre reiser og turtilbud markedsføres primært på våre nettsider og digitalt i stedet for som trykksaker.  Ved innkjøp til kontoret velger vi miljømerket så sant det er mulig og forsvarlig.

Våre reiser og turprogram:
Når vi planlegger våre reiser og turprogram er vi bevisst vårt ansvar som reisearrangør. Sammen med reisebransjen, våre leverandører og samarbeidspartnere jobber vi aktivt med å bidra til utviklingen av bærekraftig turisme.  

Aktiviteter og utflukter: Peer Gynt Tours tilbyr ikke aktiviteter som skader mennesker, dyr, planter, naturressurser eller som er sosialt/kulturelt uakseptable. Vi har ikke aktiviteter/utflukter/arrangement som involverer dyr i fangenskap, dyr som utnyttes, eller handel med, innsamling og konsum av vernede plante- og dyrearter, med mindre dette er regulert og i henhold til lokale, nasjonale  og internasjonale lover og regler. Eventuelle uoverensstemmelser i henhold til dette vil bli fulgt opp med våre samarbeidsparter på reisemålet for nødvendige tiltak.

Enkelte suvenirer er forbudt og ulovlig å kjøpe. Vi fraråder å kjøpe produkter som helt eller delvis er laget med utrydningstruede planter eller dyr. Dette inkluderer f.eks. koraller, sneglehus, sjøstjerner, elfenben, pels, fjær, skinn, horn, tenner, egg, reptiler og skilpadder, eller antikke gjenstander fra historiske steder. Les mer her!

Klimakompensering av flyreiser:
Bestiller man en gruppereise av Peer Gynt Tours, klimakompenserer vi for alle gruppebilletter vi kjøper på fly (f.o.m. 1. januar 2022).
Vi klimakompenserer gjennom vår norske partner CHOOOSE. Klimakompensering av flybilletter løser ikke alene verdens klimautfordringer, men er et godt tilskudd for å dempe noe på de negative virkningene av flytransport. Når man reiser med fly, er det bedre å klimakompensere for billetten enn ikke å gjøre det. Les mer her!

Samarbeidspartnere og leverandører: 
Vi er i aktiv dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører om bærekraftspørsmål knyttet til sosialpolitikk og menneskerettigheter. Vi ønsker å bidra til positiv utvikling lokalt på destinasjonen sammen med våre partnere og leverandører. Vi oppfordrer våre agenter på reisemålene til å jobbe for å videreføre fokus på bærekraft til sine lokale underleverandører; transportselskap, hotell, restauranter, guider, aktivitets- og utfluktsarrangører, severdigheter m.m.  Bærekraft er en kontinuerlig prosess der hele leverandørkjeden trenger å samarbeide og bidra for å lykkes. Vi aksepterer ikke barnearbeid eller noen form for ulovlig og utnyttende turisme. Vi stiller krav om at alle våre samarbeidspartner og deres underleverandører skal overholde dette.

Våre kunder:
For våre kunder jobber vi med å legge til rette for, gi råd om og gjøre det enklere å velge mer bærekraftig reise. Vi forsøker å gi tips og råd for hva man selv kan gjøre for å bidra positivt når man er på reise. Når reisen evalueres i etterkant, bruker vi våre kunders tilbakemelding og egne erfaringer for å se på mulige forbedringer av bærekraft i våre turer og reisearrangement. Bærekraftig turisme er utvilsomt en viktig utfordring for oss alle, men vi er overbevist om at innsatsen til en samlet reisebransje kan gjøre en stor forskjell! Les mer om hvordan du som kunde kan bidra.

For veiledning av våre kunder har vi også utviklet våre egne logoer som vi merker utvalgte reiser med på våre nettsider:

 

 

Les mer om hvilken veiledning våre logoer kan gi deg som kunde ved å klikke her!

«Å reise smartere og utvikle bærekraftige reiser er en prosess, ikke en tilstand.»Bærekraftsrapport 2022-23 - klikk her!

Sist oppdatert 19.04.24
"Climate impact with chooose" oppdateres hver gang vi klimakompenserer for en gruppe av reisende.

Hurtigsøk
Reisekalender
23/5Den svenske vestkysten med GDFra kr. 11 950,-
4/6Kroatia - YogaturFra kr. 14 990,-
4/6Vandretur AlgarveFra kr. 15 990,-
5/6Jæren, Stavanger og Flor & FjæreFra kr. 12 990,-
10/6Vandretur AmalfikystenFra kr. 18 690,-
12/6Fottur i Dolomittene Fra kr. 17 990,-
23/6Vandringer og moskus på DovrefjellFra kr. 9 490,-
23/6Vakre Vestlandet med GDFra kr. 15 990,-
30/6Vandretur Hardangervidda og HallingskarvetFra kr. 9 990,-
10/7Fottur i Dolomittene Fra kr. 20 790,-
Kontakt oss
Booking tlf: 815 00 335
Grupper tlf: 24 10 12 80