Aktuell informasjon i fbm. koronavirus

Peer Gynt Tours følger Utenriksdepartementets reiseanbefalinger og forholder oss til pakkereiseloven. Så lenge UD ikke fraråder reiser til spesifikke reisemål, gjennomføres våre reiser til disse som vanlig så langt det lar seg gjøre, og vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. Vi anbefaler alle å følge med på UDs reiseinformasjon og informasjon fra folkehelsemyndighetene. I tillegg anbefaler vi alle å sette seg inn i hvilke forhold som dekkes av reiseforsikringen din, både før, under og etter reisen. 

Turer til utlandet
Utenriksdepartementet oppdaterte den 15. mai sitt reiseråd som følger: UD opprettholder reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Det vil bli gjort en fornyet vurdering av enkelte nærliggende europeiske land innen 20. juli.

Peer Gynt Tours avlyser derfor alle utenlandsreiser innenfor Europa til og med 20. juli. Vi tar fortløpende kontakt med alle våre kunder som er berørt av avlysningene, og de vil kunne ombestille til annen reise eller motta refusjon, jf. Pakkereiseloven § 22. Vi gir fri ombestilling til annen reise i 2020 og 2021 for alle med bookede reiser til andre land i Europa frem til 20. juli. 

For reiser lengre frem i tid eller i Norge, gjelder nå ordinære avbestillingsregler. 

Turer i Norge
Vi vil gjennomføre våre reiser i Norge, om ikke annet opplyses for den enkelte reise. Det vil være reduserte gruppestørrelser og fokus på de til enhver til gjeldende råd for smittevern. Det finnes veiledere for smittevern innen overnatting, servering og transport og Peer Gynt Tours har fokus på at våre leverandører skal legge alt til rette for at veilederne følges til det beste for oss alle. Innenfor de gjeldende smittevernrådene skal vi kunne få til en fin norgesferie.

Ønsker du å avbestille en tur i Norge gjelder ordinære avbestillingsregler.

------------------------------------------------------

Vedrørende refusjoner og frister for tilbakebetaling
På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, samt svært høy arbeidsbelastning, vil det dessverre ta lenger tid enn normalt før vi kan refundere innstilte/avbestilte reiser. Hele vår bransje, som mange andre næringer i samfunnet, er under stort press akkurat nå, og vi gjør vårt ytterste for å komme oss gjennom disse turbulente tidene.

Vi har forståelse for at mange lurer på når de vil få refundert innbetalte beløp for kansellerte og avbestilte reiser. I statsråd fredag 24. april ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Fristen forlenges fra 14 dager til 3 måneder, og gjelder alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020.  Mer informasjon om dette fra regjerningen finner du her. Vi beklager at det vil ta lengre tid enn normalt å få tilbakebetalt de avbestilte eller avlyste reisene som skyldes koronasituasjonen. Vi i Peer Gynt Tours er også avhengig av å selv bli refundert av våre underleverandører, som flyselskaper, hoteller o.l.  Dette  bidrar til at prosessen tar ekstra tid. Alle som har bestilt tur hos Peer Gynt Tours vil få pengene sine tilbake. Vi ber om forståelse for den ekstraordinære situasjonen vi er i. Husk at om du har kjøpt en pakkereise av Peer Gynt Tours er du beskyttet etter pakkereiseloven. 

Reisegarantifondet
Husk at om du har kjøpt en pakkereise er dine innbetalinger for fremtidige reiser sikret gjennom reisegarantifondet (www.rgf.no), Så du trenger ikke haste med avbestillinger eller være nervøs for reiser lengre frem i tid.

---------------------------------------

Når du skal ut å reise anbefaler Utenriksdepartementet alltid at du registrerer reisen din, slik at du kan få tilsendt informasjon på sms eller e-post av Utenriksdepartementet dersom en alvorlig hendelse vil oppstå. Det kan du gjøre her: https://www.reiseregistrering.no/

Hva gjelder for avbestilling av reiser?
Vi følger alltid Utenriksdepartementets reiseanbefalinger, og disse må man forvente at kan endres uten forvarsel. Så lenge UD ikke fraråder å reise til reisemål, går reisene våre om mulig dit som vanlig. Det er selvfølgelig alltid opp til deg som kunde å ta endelige beslutninger om reisen din, men så lenge Utenriksdepartementet ikke fraråder å reise dit du skal, gjelder vanlige avbestillings- og endringsregler.

Foreligger det et reiseråd fra UD vil reisene avlyses rullerende 14 dager fremover i tid (dersom ikke reiserådet er tidsbestemt).

Hva gjelder for ombestilling/endring av reiser?
Vi gir fri ombestilling (ingen endringsgebyr) til annen reise i 2020 eller 2021, for alle med bookede reiser ut av Norge frem til 20. juli. For senere reiser gjelder de vanlige reglene.
Reiser i Norge vil kunne gjennomføres om ikke annen beskjed gis for hver reise.

Har jeg rett til å avbestille om jeg er engstelig og ikke vil reise?
Vanlige avbestillings- og endringsregler gjelder. Om du har en legeerklæring med gyldig årsak må du kontakte det forsikringsselskapet der du har avbestillingsforsikring om hva som gjelder for deg.

Hvordan kan jeg som kunde forsikre meg om at reisen min blir mest mulig trygg?
Som alltid før en reise er det viktig at du ser over forsikringene dine, og at disse dekker det som trenger å dekkes. Spør eventuelt ditt forsikringsselskap direkte om hva du har og hva som tilbys.

Hvordan vet jeg om min reise blir berørt av restriksjoner eller reiseråd?
Hvis reisen din blir berørt vil vi kontakte deg med informasjon angående dette. Dersom en reise blir avlyst, vil alle reisende bli informert og tilbys ombooking til en ny reise eller refusjon.

Hva skjer om jeg blir satt i karantene før jeg skal reise?
Om du må bli hjemme pga. karantene og ikke kan reise, må du kontakte ditt forsikringsselskap for å høre hva deres retningslinjer er.

Hva skjer om jeg blir konstantert syk av koronaviruset på reisen min?
Om du blir syk trer reiseforsikringen din i kraft og forsikringsselskapet koordinerer evt. om dette med lokale myndigheter.

Telefontider
Grunnet situasjonen har vi reduserte telefontider, og har nå åpen telefon på hverdager fra kl. 09:00 til 14:00.

Powered by Travelize