Aktuell informasjon i fbm. koronavirus

Peer Gynt Tours følger Utenriksdepartementets reiseanbefalinger og forholder oss til pakkereiseloven. Så lenge UD ikke fraråder reiser til spesifikke reisemål, gjennomføres våre reiser til disse som vanlig så langt det lar seg gjøre, og vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. Vi anbefaler alle å følge med på UDs reiseinformasjon og informasjon fra folkehelsemyndighetene. I tillegg anbefaler vi alle å sette seg inn i hvilke forhold som dekkes av reiseforsikringen din, både før, under og etter reisen. 

Turer til utlandet
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav. 

Peer Gynt Tours antar at de reiser som nå er i salg for høsten vil kunne gjennomføres. Dersom reiserådene allikevel skulle tilsi noe annet etter 20. august tar vi fortløpende kontakt med alle våre kunder som er berørt , og de vil kunne ombestille til annen reise eller motta refusjon, jf. Pakkereiseloven § 22. 

For alle våre reiser som er i salg nå, gjelder ordinære avbestillingsregler.  Unntak dersom UDs reiseråd fører til at noen av disse allikevel avlyses. Dette avgjøres tidligst for reiser 14 dager frem i tid.

Turer i Norge
Vi vil gjennomføre våre reiser i Norge, om ikke annet opplyses for den enkelte reise. Det vil være reduserte gruppestørrelser og fokus på de til enhver til gjeldende råd for smittevern. Det finnes veiledere for smittevern innen overnatting, servering og transport og Peer Gynt Tours har fokus på at våre leverandører skal legge alt til rette for at veilederne følges til det beste for oss alle. Innenfor de gjeldende smittevernrådene skal vi kunne få til en fin norgesferie.

Ønsker du å avbestille en tur i Norge gjelder ordinære avbestillingsregler.

------------------------------------------------------

Vedrørende refusjoner og frister for tilbakebetaling
På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, samt svært høy arbeidsbelastning, har det tatt lenger tid enn normalt å få sine penger refundert. Vi er nå ajour og refusjoner for kansellerte turer vil bli betalt fortløpende som normalt, og innen 14 dager.

Reisegarantifondet
Husk at om du har kjøpt en pakkereise er dine innbetalinger for fremtidige reiser sikret gjennom reisegarantifondet (www.rgf.no), Så du trenger ikke haste med avbestillinger eller være nervøs for reiser lengre frem i tid.

---------------------------------------

Når du skal ut å reise anbefaler Utenriksdepartementet alltid at du registrerer reisen din, slik at du kan få tilsendt informasjon på sms eller e-post av Utenriksdepartementet dersom en alvorlig hendelse vil oppstå. Det kan du gjøre her: https://www.reiseregistrering.no/

Hva gjelder for avbestilling av reiser?
Vi følger alltid Utenriksdepartementets reiseanbefalinger, og disse må man forvente at kan endres uten forvarsel. Så lenge UD ikke fraråder å reise til reisemål, går reisene våre om mulig dit som vanlig. Det er selvfølgelig alltid opp til deg som kunde å ta endelige beslutninger om reisen din, men så lenge Utenriksdepartementet ikke fraråder å reise dit du skal, gjelder vanlige avbestillings- og endringsregler.

Foreligger det et reiseråd fra UD vil reisene avlyses rullerende 14 dager fremover i tid (dersom ikke reiserådet er tidsbestemt).

Hva gjelder for ombestilling/endring av reiser?
Vi gir fri ombestilling (ingen endringsgebyr) til annen reise i 2020 eller 2021, for alle med bookede reiser ut av Norge frem til 20. juli. For senere reiser gjelder de vanlige reglene.
Reiser i Norge vil kunne gjennomføres om ikke annen beskjed gis for hver reise.

Har jeg rett til å avbestille om jeg er engstelig og ikke vil reise?
Vanlige avbestillings- og endringsregler gjelder. Om du har en legeerklæring med gyldig årsak må du kontakte det forsikringsselskapet der du har avbestillingsforsikring om hva som gjelder for deg.

Hvordan kan jeg som kunde forsikre meg om at reisen min blir mest mulig trygg?
Som alltid før en reise er det viktig at du ser over forsikringene dine, og at disse dekker det som trenger å dekkes. Spør eventuelt ditt forsikringsselskap direkte om hva du har og hva som tilbys.

Hvordan vet jeg om min reise blir berørt av restriksjoner eller reiseråd?
Hvis reisen din blir berørt vil vi kontakte deg med informasjon angående dette. Dersom en reise blir avlyst, vil alle reisende bli informert og tilbys ombooking til en ny reise eller refusjon.

Hva skjer om jeg blir satt i karantene før jeg skal reise?
Om du må bli hjemme pga. karantene og ikke kan reise, må du kontakte ditt forsikringsselskap for å høre hva deres retningslinjer er.

Hva skjer om jeg blir konstantert syk av koronaviruset på reisen min?
Om du blir syk trer reiseforsikringen din i kraft og forsikringsselskapet koordinerer evt. om dette med lokale myndigheter.

Telefontider
Grunnet situasjonen har vi reduserte telefontider, og har nå åpen telefon på hverdager fra kl. 10:00 til 14:00.

Powered by Travelize