Aktuell informasjon i fbm. koronavirus

Utenriksdepartementet har 14. mars kunngjort at de inntil videre fraråder alle reiser som ikke er nødvendige fra 14. mars til 14. april. Frarådingen gjelder reiser til hele verden. Det betyr at Peer Gynt Tours nå innstiller alle avreiser ut av Norge frem til 14. april. De som har kjøpt en reise som omfattes av pakkereiseloven har krav på å få reisen endret til en senere dato eller refundert.

Har du en reise med avreise fra 14. april vil det avhenge av fremtidige reiseråd hvorvidt din reise kan gjennomføres. Foreløpig gjelder vanlige avbestillingsregler for disse reisene. Vi gir fri ombestilling til annen reise i 2020 for alle med bookede reiser i april og mai. Se nedenfor.

------------------------------------------------------

Vedrørende refusjoner og frister for tilbakebetaling
På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi nå befinner oss i, samt svært høy arbeidsbelastning, vil det dessverre ta lenger tid enn normalt før vi kan refundere innstilte/avbestilte reiser.

Vi har forståelse for at mange lurer på når de vil få refundert innbetalte beløp for kansellerte og avbestilte reiser. Den 27.03 foreslo regjeringen at de bedrifter som tilbyr pakkereiser skal få en utvidet frist for å tilbakebetale reiser til kunder ved kansellering på grunn av ekstraordinære omstendigheter. Denne fristen er regulert av Pakkereiseloven, og er i dag på 14 dager etter at avbestilling eller kansellering er gjort. Regjeringens forslag utøker denne fristen med ytterligere 14 dager, slik at fristen da blir 28 dager. I tillegg er vi i Peer Gynt Tours avhengig av å selv bli refundert av våre underleverandører, som flyselskaper, hoteller o.l.  Dette er også noe som bidrar til at prosessen tar ekstra tid. Alle som har bestilt tur hos Peer Gynt Tours vil få pengene sine tilbake. Vi ber om forståelse for den ekstraordinære situasjonen vi er i.

Husk at om du har kjøpt en pakkereise av Peer Gynt Tours er du beskyttet etter pakkereiseloven og i ytterste konsekvens også gjennom Reisegarantifondet. 

Reisegarantifondet
Husk at om du har kjøpt en pakkereise er dine innbetalinger for reisen sikret gjennom reisegarantifondet (www.rgf.no), Så du trenger ikke haste med noe eller være nervøs for reiser lengre frem i tid.

---------------------------------------

Peer Gynt Tours følger Utenriksdepartementets reiseanbefalinger og forholder oss til pakkereiseloven. Så lenge UD ikke fraråder reiser til spesifikke reisemål, gjennomføres våre reiser til disse som vanlig så langt det lar seg gjøre, og vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. Vi anbefaler alle å følge med på UDs reiseinformasjon og informasjon fra folkehelsemyndighetene. I tillegg anbefaler vi alle å sette seg inn i hvilke forhold som dekkes av reiseforsikringen din, både før, under og etter reisen. 

Når du skal ut å reise anbefaler Utenriksdepartementet alltid at du registrerer reisen din, slik at du kan få tilsendt informasjon på sms eller e-post av Utenriksdepartementet dersom en alvorlig hendelse vil oppstå. Det kan du gjøre her: https://www.reiseregistrering.no/

Hva skjer hvis UDs fraråding forlenges så den gjelder også etter 14. april?
Vi følger som alltid UDs anbefalinger, og hvis de forlenger reiserådet innstiller vi reisene våre for den perioden. Hvis UD ikke forlenger frarådingen vil vi gjenoppta reisene våre fra og med 14. april så langt det er mulig, da med vanlige vilkår.

Hva gjelder for avbestilling av reiser?
Vi følger alltid Utenriksdepartementets reiseanbefalinger. Så lenge UD ikke fraråder å reise til reisemål, går reisene våre om mulig dit som vanlig. Det er selvfølgelig alltid opp til deg som kunde å ta endelige beslutninger om reisen din, men så lenge Utenriksdepartementet ikke fraråder å reise dit du skal, gjelder vanlige avbestillings- og endringsregler.

Hva gjelder for ombestilling/endring av reiser?
Vi gir fri ombestilling til annen reise i 2020, for alle med bookede reiser i april og mai. For senere reiser gjelder de vanlige reglene.

Har jeg rett til å avbestille om jeg er engstelig og ikke vil reise?
Vanlige avbestillings- og endringsregler gjelder. Om du har en legeerklæring med gyldig årsak må du kontakte det forsikringsselskapet der du har avbestillingsforsikring om hva som gjelder for deg.

Hvordan kan jeg som kunde forsikre meg om at reisen min blir mest mulig trygg?
Som alltid før en reise er det viktig at du ser over forsikringene dine, og at disse dekker det som trenger å dekkes. Spør eventuelt ditt forsikringsselskap direkte om hva du har og hva som tilbys.

Hva skjer om UD kommer med nye reiseråd?
Vi følger alltid UDs anbefalinger. Om de skulle fraråde å reise til et av våre reisemål vil vi kontakte alle berørte kunder. Vi vil da hjelpe kundene med å finne alternative reiser eller sørge for refusjon.
Reiserådene kan endres på kort varsel, og i samråd med hovedorganisasjonen Virke og bransjepraksis forholder vi oss normalt derfor kun til reiser opptil 14 dager frem i tid når det gjelder rett til å avbestille uten gebyr. (hvis det ikke er gitt et tidsbestemt reiseråd) For avreiser lengre frem i tid, henviser vi til våre ordinære avbestillingsbetingelser.

Hvordan vet jeg om min reise blir berørt av restriksjoner eller reiseråd?
Hvis reisen din blir berørt vil vi kontakte deg med informasjon angående dette. Dersom en reise blir avlyst, vil alle reisende bli informert og tilbys ombooking til en ny reise eller refusjon.

Hva skjer om jeg blir satt i karantene før jeg skal reise?
Om du må bli hjemme pga. karantene og ikke kan reise, må du kontakte ditt forsikringsselskap for å høre hva deres retningslinjer er.

Hva skjer om jeg blir konstantert syk av koronaviruset på reisen min?
Om du blir syk trer reiseforsikringen din i kraft og forsikringsselskapet koordinerer evt. om dette med lokale myndigheter.

Powered by Travelize